Teams Men - Country Quota

Overview

Teams Men - Country Quota

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
AUS   Court/Schumann Joshua Court Damien Schumann 1016 1046 710 710
AUS   Durant/Grice Cole Durant Casey Grice 531 531 405 405
CHN   H. Zhou/Li Lei Hao Zhou Lei Li 30 30 30 30
CHN   HA Likejiang/Bao J. Likejiang Ha Jian Bao 1060 1270 1060 1060
CHN   P. Gao/Y. Li Peng Gao Yang Li 36 36 36 36
QAT   Jefferson/Cherif Jefferson Santos Pereira Cherif Younousse 665 1103 665 665
QAT   Tamer/A-Khallouf Tamer Abdelrasoul Abdelaziz Khallouf 640 640 360 360